Waat huet et mat For Gain op sech?

For Gain ass een Opruff, Gewaltstrukturen a Fro ze stellen. An eiser Gesellschaft si politesch Gewalt an institutionnell Gewalt esou staark verwuerzelt, datt deen Eenzelnen dës als normalt Konstrukt vun enger Demokratie versteet. Dëst ass awer net de Fall. Als Bierger muss een all Usproch op Muecht a Fro stellen, hannerfroën. Wann d’Gesellschaft aus Bierger … More Waat huet et mat For Gain op sech?